020 25530335 contact@pvatsaru.com
  • Latest Articals

EPW संपादकीय

विषारी हवा खाजगी संचय पुनर्वसन संस…

EPW संपादकीय

आझादी- भारताच्या दडपशाहीपासून स्व…

Free Articles ALL POSTS

सुरेश राघव यांच्या तीन कविता

प्रत्येक गुरमेहरचे बाबा असतात युद्धाचे बळी टाकू शकाल निदान आभासी आक्रोशाची पोस्ट! ही लढाई आपली नाही कॉम्रेड!...

डॉ. कृष्णा किरवले

किरवले सर काल तुम्ही गेलात... रात्री फार उशिरा समजली मला ती वाईट बातमी... अशा पद्धतीनं तुमचं जाणं...एखादे दुस्वप्न वाटतयं... विश्वासच बसत नाहीये....खूप अस्वस्थ व्हायला झालंय सर... बरेच दिवस झाले सर......