77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • Latest Articals

...राजा ढाले

युद्धातील सेनापती होते ते. पोटात भू…

कथा - घाव

तिचा शेवटचा हुंकाराचा प्रश्न, सगळा …

पवन करण

पवन करण यांच्या कविता

कविता

फे सीन एजाझ अनु. सुकुमार शिदोरे

कैफियत

माझ्या वयाच्या सातव्या-आठव्या वर्…

Free Articles ALL POSTS

सोनभद्रमधील अभद्र

1940पासून जमिनी कसत आलेल्या आदिवासींना त्या जमिनींवरून बेदखल करण्यासाठी त्यांच्यावर अत्यंत नृशंस हल्ला चढवला गेला आणि 10 आदिवासींना गोळ्या घालून ठार मारले गेले. 17 जुलै 2019 रोजी घडलेली ही घटना स...

इपीडब्ल्यूची पानं

अर्थसंकल्पातील संकल्पना आणि आदर्श > किमान वेतनाचा उपहास > वर्तनात बदल की वरवरचा देखावा? > प्रक्षुब्ध न्याय > टाळता येण्याजोगी हानी...

कविता

फे सीन एजाझ अनु. सुकुमार शिदोरे...