77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • Latest Articals

कविता

< रे तथागता > तू दिसतोस मला >

शिकवणी

कथेची पानं

बरे सत्य बोला

‘बरे सत्य बोला यथातथ्य चाला’ हा समर…

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

वेलबुट्टीचा समाजवाद > भारताचं तेल-दुर्दैव > सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वागतार्ह निर्णय > मनोहर पर्रिकरांचं लोकविरोधी पाऊल...

कविता

< रे तथागता > तू दिसतोस मला >...

भाषेचे माध्यम आणि विवेक

'शुद्ध-अशुद्ध' शब्द मूल्यवाचक आहेत. म्हणून ते कुणीतरी, कुणाला तरी हिणवण्यासाठी येतात. त्याऐवजी 'प्रमाण' व 'बोली' हे शब्द मात्र भाषिक स्वरुपातील भेद दाखवणारे आहेत. ते कुणालाही नाकारता येत नाहीत...